data de registre d’entrada: 30 de novembre de 2007

número de registre d’entrada: 21891

 

Àngels Belloch i Aguilar, regidora i portaveu del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià de l’Ajuntament d’Alboraia,
 

EXPOSA
En l’exercici de les meues funcions com a regidora d’aquest ajuntament. Coneixedora de què el dia 28 es va anunciar per al dia 29 un tall del subministrament del gas en el Carrer València per les obres que es realitzen i que aquest tall seria de les 8.30 a les 16 hores i que efectivament el tall del subministrament es va realitzar però no es va restablir fins a ben entrada la nit (mínim fins les 21 hores)
                       
DEMANA
S’explique per escrit que és allò que ha passat per a que el tall de subministrament haja durat més de 12 hores i més temps d’aquell que estava previst inicialment.
 

Atentament,
 

Àngels Belloch i Aguilar
Alboraia, a 30 de novembre de 2007