– Pla de zones verdes per a conseguir i superar la cuota obligatoria per llei de 10m2/hab de jardí públic
– Auditoria dels serveis socials a cada barri del poble.
-Centre de dia i residència per a la tercera edat al centre històric

– Ampliar l’espai per als vianants i control de la velocitat en tot el poble i especialment en el centre històric
– Adaptació de totes les voreres del poble per a persones amb mobilitat reduïda

– Millora del transport públic
– Recolzament a l’associacionisme veïnal.