agricultura.jpg– Foment de recerca de productes alternatius
– Millora i manteniment dels camins rurals (enllumenament i senyalització), així com recuperar-los com a llocs de passeig dels veïns
– Buscar activitats per augmentar la renda agrària com l’agroturisme
– Millora de les condicions de vida dels treballadors temporers agraris foranis
– Realitzar estudis de mercat per adequar la producció a la demanda

– Potenciar els productes autòctons
– Creació de marca de qualitat “horta d’Alboraia” per als productes de l’horta
-Ajudes per a la producció integrada i ecològica de l’horta d’Alboraia
-Promoure la gestió i recollida dels residus agrícoles per tota l’horta
-Dinamització del Consell Agrari Local