comarcalitzacio.jpgLa comarca és l’espai natural d’articulació del País Valencià, i per tant, la forma natural de vertebrar-lo Donat l’actual règim jurídic vigent l’organització comarcal s’hauria d’estendre a tot el país, però caldrà partir d’un ampli consens polític i social amb una activa participació dels ajuntaments implicats, per a superar la divisió provincial i ser més eficaços que les diputacions
– Promoure la col·laboració entre els diferents ajuntaments dels termes municipals veïns. Estudiant les solucions als problemes locals a traves de convenis i projectes conjunts

– Potenciar l’eficàcia econòmica i social de l’Horta
– Ordenació del territori i de l’activitat econòmica
– Equilibrar la relació entre els pobles amb més recursos i els que tenen menys.
– Exigir un finançament de les comarques que haurà d’evolucionar des de les transferències (Fons de Cooperació Local) fins a la corresponsabilitat fiscal i participació en els ingressos impositius més importants (IRPF i IVA)