fem01web1.jpgAquesta és una imatge que reflexa el que està succeint habitualment en molts dels nostres carrers, denunciada ja en reiterades ocasions pel BLOC Alboraia. Es tracta de l’acumulació de brutícia i residus en els voltants dels contenidors que, suposadament, fan la funció d’emmagatzematge intermig en la recollida del fem que generem els ciutadans. Em aquest cas concret, podem dir que, a més, es tracta d’una zona on es troben sovint els nostres menuts doncs està ubicada al costat d’un parc infantil al carrer Maestro Rodrigo cantonada amb carrer Benimaclet. Així, a més de la imatge nefasta per al poble, l’aspecte de brutícia i desordre dels nostres carrers i les conseqüents males olors generades, hem d’afegir que sembla que la situació captada no és una bona manera de fer pedagogia als nostres xiquets que també poden estar més exposats als riscos de talls, punxades o caigudes amb aquestos residus.
 
Dóna’t que es tracta d’una problemàtica que sovint ha sigut denunciada pel nostre col·lectiu, entenem que hi ha un greu problema en la gestió dels residus al nostre poble. Tant pel que fa a la freqüència de la retirada dels contenidors com al nombre i ubicació dels mateixos. També hem de afegir la necessitat de fer arribar al ciutadà la informació adient en quant a la importància del reciclatge en la societat actual, els mitjans disponibles al nostre abast i les normes concretes per fer-ho amb èxit.
 Aquesta informació, no es pot basar en les típiques campanyes electoralistes de publicitat amb molt de rebombori i amb cap contingut comunicatiu, ens referim a les campanyes del tipus pancartes enormes que inunden el nostre poble o mitjans audiovisuals imposant-nos lemes i promeses mai realitzades. Entenem que ensenyar i fer pedagogia als nostres ciutadans i, en aquest cas concret, explicar les peculiaritats del reciclatge, ha de permetre assolir l’arribada d’uns missatges amb contingut informatiu clar i concret mitjançant diverses eines com poden ser la posada en comú, la transmissió i exemplificació directa al ciutadà o l’aprofitament de l’estructura organitzativa de les diferents entitats socials i culturals existents al nostre poble.
  Per tant, entenem que aquestes deficiències constatades tant en l’organització del emmagatzematge intermig i recollida dels residus com en la manca d’informació adient al ciutadà, han de ser solventades pel nostre ajuntament doncs suposen dos aspectes fonamentals per a un exercici de responsabilitat en la gestió coherent, sostenible i profitosa dels residus que generem tots els habitants d’Alboraia. Ara per ara, entenem que el nostre ajuntament ha deixat totalment de banda aquesta tasca per dedicar-se a altres tipus d’objectius més partidistes, sorollosos i de projectes majestuosos, però sens dubte, menys prioritaris pel benestar quotidià dels alboraiencs.