En el ple municipal extraordinari de 7 de juny, el pressupost de 2017 es va aprovar amb els vots a favor del PSOE (7), i les abstencions de PP (4), Ciudadanos (3) i EU (1). Compromís per Alboraia (6 regidor@s) va votar en contra dels comptes. Ací reproduïm la intervenció de la nostra portaveu, Àngels Belloch.

Primera intervenció
Hola bona nit a tots i totes

Hui estem en un ple extraordinari per a votar el pressupost municipal de 2017.

Ens agradaria poder aprovar els pressupostos, ens agradaria que hagueren inclós les nostres propostes, però no ha sigut així i però no podem fer-ho i ara passarem a comentar diferents raons.

Des de l’equip de govern que és qui ha de plantejar el pressupost anual ens van convidar a la resta dels grups municipals a què férem propostes. Anem a enumerar-les. Són propostes senzilles perquè som conscients de la mala situació econòmica de l’Ajuntament que és prou coneguda per tots/es. Considerem que l’equip de govern no té cap voluntat de dur-les endavant.
1. Inclusió Pla de mobilitat. Ens diuen que està dins dels estudis tècnics, però la situació actual és que ho condicionen tot a un nou PGOU.
2. “Obertura centre cívic Port Saplaya sense necessitat de concurs.” Ens diuen que hi ha un concurs en marxa i que si es declara desert, s’ho pensaran.Açò també es participació ciutadana, que l’ús dels edificis públics no hauria d’estar condicionat que hi haja una empresa privada que els explote.
3. “Proposem que s’inicie la dinàmica dels pressupostos participatius i que es recollisca -en un procés de recollida- les d’idees entre els veïns i veïnes a l’hora de valorar les possibles actuacions a realitzar amb les subvencions d’entitats supramunicipals (Generalitat Valenciana, Diputació de València, etc). De la mateixa forma pensem que s’hauria de buscar la participació dels més joves a l’hora de decidir l’objecte de les partides que els afecten”

L’equip de govern planteja que la participació ciutadana s’ha de canalitzar via consells de participació ciutadana. Nosaltres, no és la primera vegada que ho díem per escrit, valorem positivament els consells de participació ciutadana, però considerem que a hores d’ara hi ha altres vies complementàries que facilita la tecnologia i que podriem obrir la participació a la població en general.

En allò que es referix a la participació de la joventut en l’elaboració dels pressupostos, hem de recordar que el Reglament del consell sectorial de joventut indica en l’article 26 “El Consell sectorial de Joventut tindrà les atribucions següent: b) Discutir el programa anual d’actuació i el pressupost de Joventut.” S’ha parlat del tema en el consell de joventut, NO. Sabem que els consells sectorials no són vinculants, però no els han preguntat.
4.”En la partida de joventut, considerem que més important que la celebració d’events amb una gran despesa, seria interessant una programació d’activitats menys gravoses de tipus quinzenal, mensual, etc i l’obertura d’espais per a joves, sempre d’acord amb les iniciatives, les necessitats i preferències dels joves.
A més demanem un Pla de Primera ocupació i la posada en funcionament del punt d’informació juvenil.” Reiterem ací, no s’ha preguntat en el consell de participació.
5. En educació hem demanat que en l’Escola d’Estiu s’ajude a les persones que poden tindre més problemes per a pagar. Ens diuen que tradicionalment s’ajudes a les persones sense recursos. Nosaltres, en la nostra proposta també parlàvem de les persones que tenen més d’un xiquet i que no tenen cap tipus de descompte com sí passa en altres pobles .
6. “En diferents ocasions hem proposat que es pogueren obrir les instal•lacions municipals esportives i educatives fora de l’horari lectiu per a la realització d’activitats. Possibilitat de dotar-se de personal per a poder fer-ho”. Tema molt vinculat amb allò que parlàvem de joventut, menys grans events i més coses xicotets per a què puguen fer activitats els joves i altres col•lectius. Ara mateixa l’ús de les instal•lacions es condiciona a la petició dels ampas i associacions que ho demanen i es facen responsables. Açò també és participació ciutadana.

Com hem vist, quan compromís proposa coses, sempre pareix que ja ho estudiaran per altres pressupostos. A la millor en 2018 tindrem l’alegria de poder aprovar-los els pressupostos perquè tenen més en compte les nostres propostes.

Com ja hem dit l’equip de govern està limitant la participació ciutadana als consells de participació quan la tecnologia li facilita altres formes complementàries de fer-ho. Però a més, les associacions, no necessiten grans subvencions, allò que necessiten és ajuda, recolzament. A hores d’ara estan enfrontant la nova llei de procediment administratiu que els obliga a traure una sèrie de certificats electrònics que els estant costant diners. Pensem que més allà dels consells i de la contractació de mitja jornada d’un administratiu per al defensor del ciutadà, l’Ajuntament hauria d’ajudar a les associacions amb les noves exigències de la nova llei de procediment administratiu.

Cada vegada que els hem demanat formació i ajuda per a les associacions, ens han dit que s’estava fent i que les associacions ho tenien clar. Però quin és el resultat?, que quan parlem amb les associacions, estan preocupades per la nova situació i estan veent com s’estan gastant diners en certificats. I necessiten adquirir nous equipaments informàtics.

Segona intervenció
És habitual que l’equip de govern del PSOE en reiterades ocasions ens reclama que fent ús de la responsabilitat com a grup municipal, Compromís per Alboraia aprove les coses que passen pel ple. És prou habitual que ens acusen de sempre dir no. Però els convidaríem que contaren els punts de plens vorien com Compromís molt freqüentment vota a favor o s’abstén per bé del poble.Per exemple en el pressupost 2016 s’abstinguérem pel tema del xarxa llibres.
Com els hem dit volem voldriem participar i aprovar el pressupost 2017, i no esperar a en 2018 poder votar-los a favor del pressupost municipal però no hem vist ateses cap de les nostres peticions. Aprofitem per a recordar-nos a tots-es que a setembre haurem de començar a treballar el pressupost per a veure si s’aprova en unes dates més adequades.
Com deiem, ens reclamen responsabilitat, i ara nosaltres com qui els demana responsabilitat a l’equip de govern del PSOE. L’informe d’intervenció deixa bé a les clares que en les previsions l’estabilitat pressupostària sobre el paper es cumplix però…
que el problema el tenim en el deute. El límit és del 110 % però en el cas de l’Ajuntament és del 163’19 %, l’empresa municipal és 4.730’40 % i el consolidat (és a dir tot junt) és el 313’11 %. Davant d’eixa situació, què ha de fer l’Ajuntament? En el mateix informe s’indica que de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 ja estàvem incumplint el deute i que això ens obliga com ajuntament a l’elaboració d’un pla econòmico-financer.
Ara senyors-es del psoe els demanem que siguen responsables i que com a equip de govern treballen en un pla econòmico-financer.
Però com ens agrada ser justos, hem de dir que aquest nivell d’endeutament és el resultat de l’herència enverinada de la gestió del PP durant 12 anys.
També, com ens agrada ser justos, som conscients de les dificultats i que no és gens fàcil plantejar un pla econòmic-financer, però vostes tenen la responsabilitat de l’equip de govern. Quan governàrem en el quatripartit sabem que és gestionar partides a zero.