Els regidors i regidores de Compromís per Alboraia van presentar les seues declaracions de béns i interessos, i els curriculums d’acord amb un formulari facilitat per la Secretaria de l’Ajuntament.

En alguns casos s’han enviat els curriculums 2 i 3 vegades (el formulari va canviar i això provocà que s’hagueren de tornar a presentar els curriculums; en altres casos hi hagueren problemes informàtics i s’hagué d’enviar el currículum en 3-4 ocasions). Quan s’envia una documentació tantes vegades, queda ben clar que hi ha una voluntat d’entregar la documentació.

Que la informació no aparega en la web de transparència de l’Ajuntament d’informació no és imputable en aquest cas als regidors-es de Compromís. Ahir dimarts, la nostra portaveu es va personar en l’Ajuntament per a comprovar en l’arxiu en paper que estiguera tot en ordre, i amb la voluntat de què si no haguera sigut així, subsanar la situació. Vam poder comprovar que els curriculums dels nostres regidors/es havien sigut entregats.

Ara el que esperem des de Compromís per Alboraia és que l’alcalde que va afirmar en el ple de dilluns que tres regidors/es no havien entregat els curriculums per a la web municipal de transparència, faça una rectificació pública i que ho faça en el mateix lloc on va fer la primera afirmació, és a dir, en el ple.