Compromís per Alboraia ha presentat una proposta per a què se senyalitze una ruta de “La Barraca” a Alboraia. En la seua proposta, la coalició recorda que el Consell de la Generalitat Valenciana ha declarat l’any 2017 com any Vicent Blasco Ibáñez per a commemorar el 150 aniversari del naixement de l’autor valencià (va nàixer el 29 de gener de 1867).

La coalició justifica la senyalització de la ruta per les continues referències a Alboraia que va fer Vicent Blasco Ibáñez en una de les seues novel·les més conegudes, “La Barraca”. Referències a espais i a activitats com són: el Camí Fondo; el Barranc Carraixet; una partida de pilota en la plaça; la carnisseria de la Plaça de l’església; la Font de la Reina; la Festa de fadrines; “les xufes d’Alboraia”; etc.

Des de la coalició consideren que és una bona forma de promocionar la imatge turística d’aquest poble de l’Horta, i que es podria materialitzar amb l’elaboració d’una ruta de “La Barraca” que es podria publicar en la web, en format paper (futllets i altres formats), a més de la senyalització amb cartelleria de la ruta.