Pots descarregar el document en .pdf ací: condicions Compromís govern 2015-2019 Alboraia

 

Compromís per Alboraia ha decidit en assemblea del col·lectiu de dilluns dia 8 de juny deixar la porta oberta a un pacte de progrés per al govern d’Alboraia, i convocarà una assemblea oberta al veïnat per a explicar la seua decisió definitiva.

Per a entrar a governar enumerem una sèrie de condicions que ja s’han transmés al PSOE i que van en la línia d’una major transparència municipal, a l’empresa pública EGUSA, i un canvi en la política urbanística.

Hem demanat compartir l’alcaldia, donada la curta diferència de 349 vots existent entre ambdós partits (7 regidors PSOE, 6 Compromís). Donat que el PSOE s´ha negat rotundament a compartir-la, hem plantejat la possibilitat d’un pacte de progrés que giraria al voltant de les propostes que venim fent des de la darrera legislatura: canvi de la política urbanística; pla d’estabilització financera que contemple seriosament solucions al deute heretat del PP; i l’establiment d’una autèntica política de transparència total a l’ajuntament i organismes o empreses dependents:

1.- Retirada immediata del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) tal com està redactat a hores d’ara.

Hi ha punts que ja hem comentat públicament que ens fan rebutjar aquest PGOU, com són els vials de connexió amb rondes de València i Tavernes Blanques; les rondes externes del poble i el nou vial cap a la mar entre el Camí Fons i el Polígon Industrial; el sector terciari al sud del nucli d’Alboraia; la càrrega dels 7 milions d’euros del soterrament de les vies; l’efecte conurbació amb Tavernes Blanques; l’ocupació de l’horta. Volem un replantejament complet del PGOU que incloga la retirada d’aquests punts per a tindre un punt de partida de mínims amb què poder acordar un nou PGOU.

2.- Volem que a l’hora de conformar majories, siguen de progrés, i donada la curta diferència entre Compromís i PSOE, les decisions siguen preses per consens entre les forces de progrés. Estem referint-nos a què el PSOE no busque l’aliança ara amb nosaltres, ara amb el PP, segons li interesse. Si el PSOE vol un govern d’esquerres, ha de ser consensuat.

3.- Exigim una rectificació de la gestió de l’empresa pública de l’Ajuntament d’Alboraia EGUSA en el sentit d’una definició estricta de les seues funcions i la conseqüent limitació de les seues activitats, com ja reclamàrem la passada legislatura. La introducció del règim de total transparència ha de permetre la simplificació del seu òrgan d’administració (reducció del nombre de membres) i ha de estar acompanyada de la modificació substancial de les contractacions de personal, subministraments i serveis en el sentit de millorar la transparència i la igualtat de oportunitats, i que tota aquesta informació es faça pública a la web municipal de transparència, amb un apartat dedicat per complet a la gestió d’EGUSA.

4.- Respecte a les quantitats endeutades per les obres de soterrament del Metro i els diners avançats per l’antiga empresa ASTROC, és necessari un canvi radical en la política de paràlisi i ocultament de la realitat.

Pel que fa al deute del Metro. Un govern municipal progressista a Alboraia deu de liderar un ajuntament unit per a exigir a la nova Generalitat Valenciana la condonació absoluta d’aquest deute i el reintegrament del pagament ja realitzat, tal i com s’explicita en el punt 6.

Dels més de 23 milions (més interessos no calculats) que ara es deuen a l’empresa QUABIT (ASTROC), es precís desfer-se’n mitjançant la venda dels terrenys municipals implicats, i així posar fi a la participació municipal en negocis urbanístics (veritable càncer de la gestió del PP).

5.- Accés a la informació municipal que la llei ens reconeix. Demanàrem a principis d’any les contractacions municipals i d’EGUSA i encara no hem rebut cap d’eixa informació. Cal que tota aquesta informació es publique en la web municipal de transparència, i que aquesta augmente el numero de punts ITA informats al 60% durant el primer any fins assolir al final de la legislatura el 100%. (ITA és una eina per mesurar el nivell de transparència als nostres ciutadans a través d’un conjunt integrat de 80 indicadors).

6.- Reclamar a la Generalitat Valenciana l’assumpció del deute per les obres de soterrament del Metro. Alboraia no pot pagar els més de 30 milions d’euros que la Generalitat li reclama per aquesta obra metropolitana. Volem que l’ajuntament comunique a la GVA que el conveni-protocol que es va signar és nul i motiu suficient perquè la Generalitat assumisca el cost de l’obra, ja que és de la seua propietat.

7.- Demanem que per a treballar el pressupost municipal l’equip de govern ha de centrar els esforços i posar els mitjans necessaris en actualitzar al dia la comptabilitat municipal, de forma que puguem fer un treball més acurat.

8.- Considerem necessari que llocs com el personal del departament de comunicació de l’Ajuntament d’Alboraia siguen triats per concurs públic.

9.- Prèviament hi ha que acordar també l’assignació de regidories, amb plenes competències en les àrees de responsabilitat, i sempre amb un gestió que complisca els punts acordats en aquest pacte. El regidor d’un àrea tindrà competència delegada i serà la màxima representació de l’ajuntament davant qualsevol instància o a qualsevol acte públic de la seua àrea. L’alcalde i/o altres regidors assistiran únicament per invitació expressa del regidor.

10.- El Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament d’Alboraia inclourà la possibilitat que el públic interessat en un determinat tema puga participar en el moment del debat. (Públic interessat es un concepte ben definit per la legislació referent a participació publica).

Aquest pacte estarà supeditat al compliment de TOTS els punts anteriors, per escrit, i signat pels partits que hi vulguen adherir-se.

Compromís per Alboraia.  Juny 2015