Els regidors del Grup Municipal Compromís per Alboraia han registrat una moció que demana la condonació d’un deute adquirit per l’anterior govern municipal del PP derivat de les obres de soterrament de les vies del metro al seu pas per Alboraia. Un deute que considerem il·legítim, ja que les obres referides afecten a una infraestructura d’interès i àmbit superior al local, com és l’àrea metropolitana de València, per tant és la Generalitat Valenciana l’única amb competències per a fer-se càrrec d’eixes obres.

Compromís sol·licita que siga el Ple de l’Ajuntament d’Alboraia qui demane a la Generalitat que allibere aquesta corporació municipal d’eixa part tan important del seu endeutament, perquè és un deute que no ens correspon per ser competència exclusiva de la Generalitat i per altra banda, fruït de compromisos que mai no devien haver-se assumit (ni per part de la Generalitat ni per part de l’Ajuntament) i haver fet cas dels informes de l’interventor municipal, quan deia del conveni que “no està suportat amb recursos suficients en el moment de subscriure’l”.

Es tracta d’una condició necessària per a la futura recuperació econòmica d’aquest ajuntament, si és que aquesta es contempla sobre bases realistes i no projectes irreals.

La presentació d’aquesta moció forma part de la campanya #soterremeldeute, de la qual ja s’han fet reunions amb els veïns del municipi, per tal d’explicar la situació actual de l’Ajuntament. Pròximament està previst realitzar una replega de signatures i la presentació d’una Proposta No de Llei a les Corts.