Sessió Extraordinària i Urgent del Ple de l’Ajuntament d’Alboraia.
Dia: 27 de desembre de 2012
Hora: 08:00 h.
Lloc: Saló de sessions
Ordre del dia
1. Creació de la comissió informativa especial d’assumptes taurins.
2. Creació de la comissió especial de protecció civil.