1. Part resolutiva

1.1. Assumptes dictaminats per la comissió informativa d’administració general

1.1.1. Nomenament fill predilecte Miguel Senent Vivó

1.2. Assumptes dictaminats per la comissió informativa d’urbanisme

1.2.1. Conveni Parroquia Asunción de Nuestra Señora

1.2.2. Ampliació termini informació pública PGOU

1.3. Donar compte de la renúncia de la regidora Mª Carmen Peris Navarro i sol·licitud de nou regidor