angels1.jpg

Tres regidors cobren 20.900 (1) i 17.100 (2) euros anuals per 12 hores i mitja i 10 hores setmanals de dedicació a l’Ajuntament, respectivament

També manté 4 càrrecs de confiança del PP amb un cost irreal de 17.167,86 euros anuals les quatre El Bloc demana com a mesura d’estalvi l’eliminació de quatre dels cinc regidors alliberats del PP i la reducció al 80% del pressupost dels òrgans de govern, subvencions als grups municipals i assistència a Plens, comissions i juntes de govern

L’Alcalde Manuel Álvaro ha plantejat una regulació d’ocupació que afecta a una part important de la plantilla de treballadors de l’Ajuntament d’Alboraia i de les empreses municipals, més de 40 treballadors, però l’ERO no ha arribat a les files del PP. Eixa és la lectura de la situació que fa el Bloc després de vore el pressupost municipal que ja s’ha aprovat inicialment.

El Bloc va votar en contra, entre d’altres, perquè per una banda, el PP manté el sou de cinc regidors alliberats del PP; exactament igual com en el pressupost de l’any 2009. Són el tinent d’alcalde (45.583,02 € anuals), i un regidor que percebrà 35.720,58 €uros anuals; els dos amb dedicació exclussiva. D’altra banda, i com a retribucions per dedicació a temps parcial, el regidor de proximitat de Patacona percebrà 20.995,00 € anuals per 12 hores i mitja de dedicació; i els regidors de proximitat del polígon industrial i del centre històric, 17.100,00 €uros anuals cadascun per 10 hores de dedicació setmanal. L’alcalde no cobra sou de l’Ajuntament perquè cobra el de diputat provincial a la Diputació de València. Sobre la remuneració d’aquests treballadors, el PP només ha aplicat una reducció del 5% del seu sou (recomanació de la Federación española de municipios y provincias), que al Bloc li sembla insuficient en el cas d’Alboraia.

D’altra banda, per si açò no fóra poc, el PP manté quatre càrrecs de confiança en l’Ajuntament, pagats amb diners públics i que han sigut triats sense els processos de selecció de personal de les administracions pel fet de ser personal de confiança-eventuals. La llei permet aquesta situació però està totalment injustificada en el cas d’Alboraia amb un remanent de tresoreria negatiu de més de 20 milions d’euros i amb un ERO que afecta a més de 40 treballadors. En el pressupost, provisionalment aprovat i que ha estat en exposició pública, diu que costaran 17.167,86 euros anuals.

Pensem que en l’actual conjuntura és injustificable dedicar recursos municipals a la dotació d’una partida per a personal eventual, ja que l’equip de govern ha justificat l’eliminació de serveis municipals o el seu aminorament, i per tant el comiat de treballadors, en què no eren serveis propis d’un ajuntament i les corporacions locals no tenien cap obligació de donar eixos serveis. Les funcions que exercix el personal efectual no són funcions ni necessàries i obligatòries per llei en les corporacions locals. A més, la previssió econòmica feta per l’equip de govern, en cap cas correspon a la realitat del que costen 4 treballadors municipals.

D’altra banda, les restriccions econòmiques tampoc han arribat a les indemnitzacions que cobren els membres de l’equip de govern del PP per assistir a alguns dels òrgans de govern. En època de comiats de personal de l’ajuntament i de restricció de serveis als ciutadans, alguns regidors i regidores de l’equip de govern del PP continuen cobrant per l’assistència a comités de direcció. Es tracta d’una figura no obligatòria per llei i a més no queda cap constància dels acords o decisions que es prenen, ni de qui acudeix. Cada COMITÉ DE DIRECCIÓ COSTA ALS VEÏNS 152 EUROS per regidor de l’equip de govern. Crida l’atenció que la remuneració a aquesta figura és més alta que a aquelles que són obligatòries per llei, com ara els Plens, comissions informatives, juntes de portaveus i juntes de govern. La rebaixada de plens, comissions, etc. hauria de ser major del 5% que s’està aplicant seguint les recomanacions de la FEMP.

D’altra banda, el Bloc demana que els recursos dedicats a la partida ‘remuneracions d’òrgans de govern’ es reduisca un 80%, de forma que es miven al màxim el nombre de regidors alliberats a temps complet o parcial. La previsió del PP és que hi haja cinc regidors de l’equip de govern alliberats. PROPOSEM QUE ES QUEDE NOMÉS UN, qui exercisca les funcions d’alcalde, en consonància amb les polítiques d’estalvi que s’està aplicant i la situació econòmica de l’Ajuntament d’Alboraia. També, i d’acord amb açò, DEMANEM que la partida destinada als grups polítics de l’Ajuntament d’Alboraia, que són 25.500 euros per a l’any 2011, s’anule totalment, per tal de poder estalviar el màxim possible i destinar aquests diners a serveis als ciutadans i ciutadanes, així com evitar el comiat de persones.