Dilluns 20 de desembre de 2010 a les 20:30

Aquest ple és molt important perquè una de les qüestions més destacades tots els anys és el pressupost anual municipal però en aquesta ocasió hem d’afegir que conjuntament es vota el punt de la plantilla de personal i iniciació d’expedient de regulació d’ocupació. La situació econòmica és molt greu i l’equip de govern planteja reduir despeses reduint plantilla. És lamentable que estiguem en aquesta situació i ens pareix que es vol fer pagar la mala situació als de sempre (treballadors) que són els que duen la gestió diària de l’Ajuntament quan la situació l’han provocat altres (equip de govern del PP).

A. Part resolutiva 

1. Aprovació acta 15/2010 de 29 de novembre

2. Assumptes dictaminats en la comissió informativa d’administració general

2.1. Aprovació inicial i sometiment a informació pública de l’ordenança de guals

2.2. Aprovació inicial i sometiment a informació pública de l’ordenança de mercats

2.3. Aprovació definitiva ordenança convivència

3. Assumptes dictaminats en la comissió informativa d’hisenda i empreses públiques

3.1. Aprovació inicial i sometiment a informació pública del pla d’ocupació, pressupost general i bases d’execució 2011, plantilla de personal i iniciació d’expedient de regulació d’ocupació

4. Mocions

B. Part de control

1. Donar compte de l’informe d’intervenció sobre avaluació del compliment anual del pla de sanejament 2009.

2. Donar compte de la resolució número 3007/2010, de 3 de desembre

3. Donar compte de les resolucions número 2875 a 2115/2010