Estan en dos escrits que podeu trobar en dos pdf. Les comissions encara no s’han realitzat.

Des d’ací convidem als veïns i veïnes que facen les aportacions i propostes que creguen necessàries per a dur-les a futures comissions i plens. Per això podeu utilitzar el nostre facebook o el correu electrònic bloc@blocalboraia.info

201012_comissions_desembre.pdf

201012_comissions_desembre02.pdf