Que en la pròximes convocatòries de les comissions informatives del mes de setembre se’ns informe dels següents temes:

 1. Informació sobre les festes del nucli tradicional d’Alboraia, Patacona, Saplaya. Volem conéixer quants diners s’han gastat (resum de partides) en cada cas. Ens agradaria saber si l’equip de govern ha realitzat o realitzarà una reunió d’avaluació de les festes amb les associacions afectades (festes, empresaris del polígon, unitats de l’ajuntament afectades, etc). Ens agradaria saber quina és l’avaluació que fa l’equip de govern de les festes.

 2. Valoració escola d’estiu. Ens agradaria saber:

  – Quantes places s’oferien i quantes es cubriren

  – Quins ingressos es produiren pel concepte de la quota pagada pels participants i les despeses de l’escola d’estiu

  – Que l’equip de govern ens informe del resultat de l’avaluació dels pares dels xiquets i xiquetes participants en l’escola d’estiu.

  – Quantes places es van cobrir en concepte d’ajuda d’emergència o altres conceptes similars (places gestinades per Benestar Social) que estigueren exemptes del pagament de la quota.

 3. Els veïns de la partida de Santa Bàrbara ens fan arribar la seua queixa perquè els conductors continuen sense fer cas/no respecten els semàfors que s’instal·laren entre Tendetes i el pont d’accés a Saplaya. Els veïns ens plantegen que és una qüestió de seguretat i que alguna cosa s’hauria de fer per a evitar una desgràcia que poguera resultar irreparable. Ens fan arribar el suggeriment de què es facen controls periòdics/disuasoris de la policia local per a intentar evitar l’incompliment per part dels conductors.

 4. Els veïns del centre històric ens fan arribar queixes per la circulació de cotxes a una velocitat inadecuada per a les caracteristiques de les vies del centre històric. La preocupació és que fins ara només hi hagut desperfectes materials però que en alguna altra ocasió poguera haver danys personals

 5. Ens agradaria ens actualitzaren la informació sobre el centre de dia Sant Cristòfol (situació actual). Ens agradaria saber quines raons manifesta la Conselleria de Benestar Social per a no subvencionar el centre. Ens agradaria saber si l’edifici cumplíx totes les condicions per a què l’activitat siga subvencionable per part de la Conselleria i si tots els tràmits burocràtics que ha de fer l’Ajuntament per a què l’activitat siga subvencionable estan cumplimentats.

 6. Patacona:

  – L’associació de veïns de Patacona i alguns particulars a títol personal han presentat escrits per registre d’entrada sobre l’accessibilitat de vehicles d’emergència (sobretot bombers) a l’edifici de Blasco Ibáñez 5 bloc 8 degut a l’existencia de l’edifici del poliesportiu i no han rebut resposta per escrit. Demanem que es responga als veïns sobre aquest tema i a més ens agradaria saber si: es cumplíx la legalitat respecte a distàncies i accessibilitat de vehicles d’emergència? i també ens agradaria que es prengueren les mesures correctores/compensatòries independent de què es cumplisca la legalitat o no (per a tranquil·litat dels veïns).

  – Hi ha queixes pels sorolls procedents del Poliesportiu. Els veïns indiquen que se’ls va informar que durant l’estiu (juliol i agost) no hi hauria activitat entre les 15 i 17 hores i no s’ha cumplit això. Ens agradaria saber si l’equip de govern es planteja pendre mesures compensatòries com la insonorització.

  – Sobre la posta sanitària, l’aigua de les dutxes laterals banyen/creuen tot el passeig marítim. Es prega prenguen les mesures necessàries per a que l’ús de les dutxes no provoque que el passeig marítim acabe tot banyat i algu vianant puga esvarar..

  – Tenerias Turia. En una anterior ocasió ens van dir que l’edifici serà finalment enderrocat. Ens agradaria saber quan es preveu l’enderrocament i de què depén aquest. També volem conéixer els informes de Seprona sobre les mostres que prengueren quan es va produir l’incendi.

  – Hem observat unes tanques en la font en rampa que hi ha en Plaça General Basset, ens agradaria saber que preveuen fer allí