1. Pediatre. En la comissió de seguiment de març de 2010 ens van dir que enviaren un escrit el 29 de gener de 2010 a la Conselleria sobre la no vinguda del pediatre que Conselleria havia compromés. Ens agradaria saber si hi ha resposta de Conselleria i si l’Ajuntament ha reiterat la petició i a quina data.

 2. Pla d’ocupació. Ens agradaria saber en quins termes el planteja l’equip de govern.

 3. Els veïns de la plaça del Carme ens comuniquen que no han rebut resposta als seus escrits sobre diferents qüestions, com són: respecte dels horaris; sol·licitud de que els locals d’oci tinguen pintats els espais de delimitació; goteres de l’aparcament de la plaça i altres assumptes.

 4. Edifici de PAS a PAS. Considerem que l’estat que presenta la tanca de l’edifici (fotografia en la seguent plana) es vergonyos i s’hauria de reparar. A mes voldriem saber en quina situacio queda el servei de Pas a Pas que es donava a l’edifici d’Alboraia. ¿La programacio de l’any que ve sera la mateixa que la que es venia realitzant?. Volem manifestar que per a nosaltres es fonamental que les persones amb discapacitat d’Alboraia que eren ateses en el centre d’Alboraia continuen sent ateses a Alboraia.

 5. Hem observat amb preocupacio com els obrers que participen en les obres dels carrers d’Alboraia no utilitzen les mesures d’higiene i seguretat en el treball (exemple: ulleres protectores i cascos per aquells que treballen amb les maquines que perforen l’asfalt. Ens agradaria que l’Ajuntament prenguera les mesures necessaries per a evitar aquestes situacions.

 6. Ens agradaria saber quina es la postura de l’equip de govern d’Alboraia respecte a la reduccio de salaris dels carrecs electes i alts carrecs locals que estan plantejant institucions com la FEMP.

 7. Treballadores d’assistencia a domicili, es comenta en el poble que estan mesos sense cobrar

  1. Ens agradaria que ens confirmaren quina es la situacio a hores d’ara (si cobren o no)

  2. Ens agradaria saber si l’Ajuntament d’Alboraia esta al dia en els pagaments a l’empresa

  3. Quines raons dona l’empresa per a no pagar als treballadors (si no estiguera pagant als treballadors/es)