A. Part resolutiva

I. Assumptes dictaminats en la Comissió Informativa d’hisenda i empreses públiques

I.1. Aprovar inicialment expedient modificació pressupuestària per a l’aportació municipal a la “Fundació Alboraia turística”

II. Assumptes dictaminats en la Comissió Informativa d’urbanisme

II.1. Aprovació expedient de contractació per a les obres d’adequació d’infraestructures urbanes, execució de rodona i carril bici en el Carrer Juli Just i adjacents