1. EPA. Volem saber si els matriculats en l’EPA hauran d’apuntar-se als exàmens per lliure perquè el centre no estarà homologat.

  2. En la reurbanització del carrer València hi ha prou arbres morts/secs, ens agradaria saber/pregar si l’empresa els reposara.

  3. Sobre el centre cívic Canonge Julià dir que quan els usuaris i els treballadors ixen per la nit es troben amb poca il·luminació, il·luminació insuficient. Pregaria se solventara la situació.

  4. Veïns ens comenten que l’alarma del centre cívic de Canonge Julià es dispara molts caps de setmana amb les molèsties que allò provoca. Veure si resolen la situació.

  5. Ja és una història antiga però hi ha jardins de rei en Jaume estan tancats. Els jardins estan per a què els gaudisquen els veïns, no són peces de museu.