Si voleu més informació sobre les preguntes o voleu fer-nos propostes de temes que considereu importants utilitzeu el correu electrònic bloc@blocalboraia.info

 1.Volem saber si hi hagut novetats sobre la intervenció en el polígon industrial (quan preveuen que totes les empreses estiguen connectades al clavegueram).

  1. En una anterior comissió ens van comentar que havia homenatges pendents de realitzar, voldríem saber quins són eixos homenatges pendents de realitzar

  2. En la comissió d’administració general de març va passar el tema de la Fundació de Turisme. El tema no va anar al ple. Ens agradaria saber: per què no va anar al ple de març? Què passarà amb el tema?

  3. Ens agradaria saber quin ha sigut el resultat de l’adjudicació del bar de la Casa de la Cultura.

  4. En el ple de febrer presentàrem una moció sobre la seguretat en el Barranc del Carraixet en què demanàvem que la Diputació provincial de València prenguera mesures. Des de l’equip de govern se’ns va indicar que vostes havien fet les gestions necessàries. Ens agradaria saber quines han sigut eixes gestions (reunions, escrits); en quines dates i sobretot quina ha sigut la resposta de la Diputació.

  5. En el decret d’alcaldia 608/2010 veem que a la Conselleria li demanen 27000 euros per al programa de foment d’ocupació jove. Com ja diguérem amb ocasió dels plans estatals pensem que hi ha molts parats joves d’Alboraia que estan molt desconectats de tot perquè a la millor ja no cobren la prestació i no passen pel SERVEF. Crec que en el tema que ens ocupa i en altres (plans estatals i autonòmics) l’Ajuntament hauria de buscar connectar amb eixa gent per a intentar la seua inserció laboral.

  6. En el ple de març ens van indicar que les obres d’emergència del CP Cervantes es farien en Pasqua. Ens agradaria saber: s’han fet les obres?; en què han consistit les obres?; qui ha pagat les obres, l’Ajuntament o la Conselleria d’educació?

  7. En el registre d’entrada 4568 del dia 25 de març de 2010 hi ha un document de Conselleria d’Educació que fa referència a “comunicación deficiencias creación centro EPA”. Ens agradaria saber si eixes deficiències han sigut resoltes i com.

  8. Hem vist 2 escrits de registre d’entrada que fan referència a l’escoleta de Patacona (número 4209 del 22 de març de 2010 del defensor del ciutadà en què sol·licita informació ratio escoleta Patacona i número 4282 del 23 de març de 2010 de PATACOVA que fa referència a la resolució ampliació ratio a pares alumnes). Ens agradaria saber si hi hagut alguna queixa sobre l’escoleta i sobre la seua ratio, quina és la ratio
    que indica la conselleria d’educació per aquest tipus de centre educatiu i quina és la que té l’escoleta)