El proper ple ordinari serà el dilluns 26 de gener de 2009 a les 20:30 hores en el saló de sessions

  1. Part resolutiva

I. Assumptes dictaminats en la comissió informativa d’assumptes resolutius

1.1. Modificació taxa subministrament aigua potable

1.2. Modificació taxa clavegueram

II.Mocions

  1. Part de control

I. Compareixença del defensor del ciutadà per a donar compte de la seua memòria anual

II. Control i seguiment de la gestió pel ple

II.1. Donar compte de les resolucions núm. 2645 a 2735/08 i de la 1 a la 51/09

II.2. Donar compte del decret d’alcaldia número 2648/08 sobre liquidació del pressupost de l’exercici 2007

II.3. Donar compte del decret d’alcaldia número 2716/08 sobre la pròrroga del pressupost per a l’exercici 2009

  1. Precs i preguntes
Arxivat en: Noticies

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *