Àngels Belloch i Aguilar, regidora i portaveu del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià de l’Ajuntament d’Alboraia amb dni  i amb adreça de l’Ajuntament d’Alboraia a efectes de notificació, presenta per escrit la següent moció al proper ple ordinari que se celebrarà el dilluns 28 de juliol de 2008
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En el nostre terme municipal, el Barranc de Carraixet es configura com una àmpliza zona verda, les motes de la qual poden tindre un ús ciutadà per a l’oci i l’esplai. En concret, la mota nord dóna servei a distints camps i propietats privades (cal Grill, ca Mama…), així com comunica la carretera Alboraia-Saplaya amb l’hipermercat Alcampo i les zones de platja. I també comunica la citada carretera amb el camí del Gaiato. I a aquesta no ens anem a referir per aquestes circumstàncies, encara que l’impacte dels vehicles a motor circulant no és una bona companya per a la flora i fauna del barranc.

 

Però la mota sud, en concret no comporta l’accés a cap propietat, ni tampoc suposa una comunicació, ja que el camí de la mar és pràcticament paral·lel per anar entre Alboraia i Patacona o entre Alboraia i l’Ermita dels Peixets. Des de fa temps venim notant, i així li ho han fet saber al BLOC algunes persones que en la mota sud del barranc és una zona molt utilitzada pels veïns d’Alboraia i de la comarca per a gaudir del temps lliure, caminar o fer esport en diverses modalitats: anar en bicicleta, caminar, fer atletisme, muntar a cavall o d’altres fórmules. Al mateix temps, és una zona molt pròxima a Alboraia, i a la ciutat de València, i un eix de comunicació per a vianants que aproxima els tres nuclis urbans d’Alboraia, a més d’una reserva de flora i fauna d’un valor natural, ambiental i paisatgístic incalculable.

 

Ara bé, el barranc de Carraixet no és competència de l’Ajuntament d’Alboraia. Està en el nostre terme, però la seua gestió, com la de qualsevol riu de la nostra terra, és a càrrec de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, amb seu a l’Avinguda Blasco Ibáñez de València.

 

En aquest sentit, hem detectat que en els últims temps, s’està produint una problemàtica amb aquells veïns i veïnes que volen utilitzar la mota sud del barranc de Carraixet com una zona dedicada al passeig i l’esport, amb aquells veïns que la utilitzen com una via de comunicació de vehicles a motor. És per tot això que és massa freqüent que aquests vehicles circulen al costat de les persones, i les fan apartar-se, alcen pedres al seu pas, o alcen una important polseguera (pot plantejar un problema de seguretat per als vianants), a més de contaminar acústicament el barranc, i perjudicant la seua flora i fauna.

 

És conegut, a més, que la via de comunicació és molt estreta, i es troba elevada sobre els camps i propietats contígües, per la qual cosa, el BLOC creu que la circulació per ella hauria de quedar reduïda només a persones que van a peu, en bicicleta o a cavall, per a fer ús, a més, de les excursions que va planificar l’Ajuntament pel nostre terme ja fa temps, i que han tingut una bona acollida.

 

Al mateix temps, som conscients que es tracta d’una zona en la qual s’està duent a terme distintes iniciatives de condicionament del barranc, com ara instal·lar bancs, plantar arbres i irrigar-los, instal·lar papereres… que necessiten l’accés d’alguns vehicles a motor. A més, en el barranc hi ha alguns desaigües, i sifons el manteniment dels quals també pot precisar en un moment donat l’accés en vehicle rodat per qualsevol de les parts.

 

Sobre la forma d’accedir al camí, el BLOC ha detectat que hi ha dos cadenes instal·lades a banda i banda del barranc, una al costat del pont del camí de les vinyes, i un altra a l’inici del camí, junt al pont soterrani de l’autovia V-31. Les dos, en principi barren l’accés per als vehicles pels únics punts possibles, l’est i l’oest del camí. Ara bé, aquestes cadenes no estan totalment tensades, de forma que estirant-les, és molt fácil que queden en terra, de forma que qualsevol vehicle pot passar per damunt d’elles. A més, no hi ha cap senyalització vertical que prohibisca el pas de vehicles a motor per eixe camí, només una senyal que és molt fácil apartar, i que a penes es veu, que sol estar situada en terra.

 

PROPOSTA D’ACORD
 

Com a solució a fi de fer compatible l’ús ciutadà, amb el trànsit de vehicles d’emergències i de servei autoritzats únicament, el Bloc proposa a l’Ajuntament d’Alboraia el següent per a solicitar-ho a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per al seu estudi:

 

1.- Limitar la circulació de vehicles a motor (motocicletes i cotxes) per la mota sud del barranc de Carraixet, deixant-la només per a l’ús ciutadà: persones a peu, en bicicleta de muntanya o carretera, tàndems i tricicles, gent a cavall o en cadira de rodes… A més, i com a circumstància extraordinària, es permetria l’accés per a vehicles de la Confederació Hidrogràfica o d’emergència (vehicles autoritzats de servei o d’emergència).

 

2.- Advertir d’aquesta situació per mig de senyalització vertical en les dues vessants del camí citat i establir clarament quines serien les sancions cas de no cumplir-se.

 

3.- Aprofitem l’ocasió per a recordar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que faça un correcte manteniment de les motes del barranc i que netege de residus el Carraixet sempre respectant la fauna i la vegetació.

 

4.- Es trasllade el contingut de la moció a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

 

Atentament,
 

 

 

Àngels Belloch i Aguilar
Alboraia, a 24 de juliol de 2008