Pregunta 1. Aquesta vesprada he tingut coneixement de què l’activitat “Estrellas del gol” i que he comprovat que estava anunciada en la web de l’Ajuntament ha sigut suspesa aquest matí quan encara quedava una setmana sense previ avís i a més a més no s’ha sabut explicar molt bé la raó (manca de monitors). Volem que ens confirme la situació i els motius.
 

Pregunta 2. Volem preguntar per qüestions laborals i més concretament per la sentència 147/2008, del Jutjat Social número un de València, amb data 24 d’abril, en la qual l’acomiadament de dos treballadores de l’Ajuntament d’Alboraia es declara improcedent . Primer comentàrem alguns termes de la sentència i després farem les preguntes. En la sentència, i com a fets provats, es diu, textualment, el següent:
 

            1.- Fet provat quart: “las actoras han llevado a efecto las funciones de psicólogas en los servicios municipales del Ayuntamiento de Alboraia, en el ámbito de la infancia y los discapacitados, funciones éstas que se siguen prestando mediante la contratación de dos psicólogas desde el 4 y el 7 de enero de 2008, respectivamente, psicólogas contratadas mientras dura el proceso de selección de dos psicólogos para el área de servicio de bienestar social”.
            2.- Com a fet provat quint, la sentència diu que «no consta que la subvención con la que se mantiene al menos parcialmente los servicios sociales y de bienestar social del Ayuntamiento de Alboraia haya sido suprimida”. Més endavant, en el fonament jurídic segon, la sentència diu:
           
            a) “la empresa (es refereix a l’Ajuntament) no ha demostrado siquiera mínimamente que la citada subvención se haya perdido para el año 2008 …”.
 

            b) La sentència, en el fonament jurídic tercer, diu “cabe entender el cese de las actoras en base al fin de obra como un despido improcedente al no existir causa justificativa del cese al no acreditar la empresa la causa de la extinción del contrato …
 

 

Una vegada arribats a este punt, sr. Alcalde, el Bloc vol fer-li les següents preguntes:
 

            1.- Vostes no han justificat que el treball que feien estes dos psicòlogues haja acabat, ni l’Ajuntament tampoc ha acreditat un motiu per a rescindir el contracte des del punt de vista laboral. Si a això afegim que immediatament vostés van contractar dos noves persones sense cap procediment selectiu, per la qual cosa no poden dir mai que les despediren perquè va acabar la subvenció…  ¿quin és el motiu de no renovar estos contractes?
 

 

2.- També, sr. alcalde, vull que igualment ens justifique dos ressolucions en què l’Ajuntament ha reconegut la improcedencia de dos despidos pactats: una treballadora social i una auxiliar administrativa de cultura, tal i com sabem per este escrit d’altes i baixes i per la ressolució corresponent. Per què es produïren? Ens ha costat més de 30.000 euros.
 

3.- En tercer lloc ens agradaria saber que pensen els tècnics de l’Ajuntament, si hi ha algun tipus de responsabilitats legals, tant en matèria econòmica com penal, que l’ajuntament i/o els membres de l’equip de govern poden tindre per este tipus d’actuacions i si podem estar parlant d’un possible cas de prevaricació i/o malversació.
 

Pregunta 3: El centre de dia San Cristóbal va ser publicitat abans de les eleccions de maig de 2007 . En el ple d’abril l’alcalde ens va dir que allò que faltava era licitar el servei. En les resolucions de juny hi ha dos resolucions que fan referència al tema: llicència ocupació i llicència apertura. Sr alcalde ja han licitat el servei, quan pensen fer-ho?
 

Pregunta 4: Hi ha un procés de participació sobre la protecció de l’Horta. Volem saber si l’Ajuntament d’Alboraia fomentarà la participació dels ciutadans d’Alboraia i com.
 

Prec: s’ha començat el torn de precs i preguntes amb les respostes de 2 regidors del pp a les preguntes que va presentar el Bloc per registre d’entrada emparant-se en el rof, pregaria que em facilitaren les respostes per escrit.