El PP  va reconéixer en el Ple de juny la difícil situació econòmica de l’Ajuntament i que s’estudia “l’externalització” de serveis de Benestar Social
 

El bonollibre, subvencions a associacions esportives, culturals, associacions participants al rastrell solidari, AMPES i associacions festives esperen que l’alcalde complisca el compromís
 

En el Ple municipal de juny, l’equip de govern va justificar que encara no ha pagat el 51% de la quantia de les subvencions de 2007. El Bloc havia preguntat per escrit sobre aquest tema abans del ple perquè alguns clubs i entitats s’han adreçat al Bloc ja que necessiten saber quan cobraran. Es tracta de subvencions com el bonollibre, subvencions a associacions esportives, associacions culturals, associacions participants en el rastrell solidari, associacions de pares i mares, associacions festives, corresponents a l’exercici 2007 i que ja estaven compromeses. Ens sembla vergonyós que encara no s’haja satisfet la totalitat d’aquestes quanties. ¿Esperarà l’alcalde a pagar-ho l’any 2009?
 

Bé, el sr. alcalde va respondre a la pregunta del Bloc dient que havien pagat un 49 % del capítol IV (on s’inclouen les subvencions, és a dir 659.000 euros d’un total de 1.496.000 euros). Es va desglossar les quantitats pagades per grans grups però no es va respondre ni les raons que havien provocat la situació ni quan abonarien el 51% que els queda per pagar.
 

L’equip de govern del PP, en les respostes a altres preguntes,  va reconéixer que l’Ajuntament tenia problemes d’ingressos i que s’hauria d’economitzar. La mesura de pujar-se els sous i augmentar el nombre de càrrecs de confiança i alliberats es veu que va en aquesta línia de gastar menys. Quan sentim que s’ha d’economitzar també recordem algunes coses que va dir el PP en el seu programa electoral. En esports: “Nuevas subvenciones. Vamos a incrementar -de media- un 20 % el importe anual de las subvenciones que reciben los clubes provenientes del Ayuntamiento”. Apartat de Falles: “Duplicaremos las subvenciones destinadas a las fallas”. Subvencions de Benestar Social: “Por eso asistiremos económicamente a las familias que tengan una persona con dependencia a su cargo. Para ello reservaremos 40.000 euros anuales”. També en l’apartat de Benestar Social i referint-se a les persones que tenen familiars amb Alzheimer “para este fin reservaremos 25.000 euros anuales”.
 

L’equip de govern podrà dir ara que la situació econòmica de l’Ajuntament és resultat de la conjuntura econòmica actual i del desinflament de la bombolla urbanística. Però senyores i senyors del PP vostés no volen recordar que els problemes venen d’abans i que les liquidacions de 2005 i 2006 ja indicaven que les coses anaven econòmicament molt malament per a l’Ajuntament d’Alboraia. És a dir, abans d’eleccions ja sabien que hi havia problemes econòmics i es dedicaren a prometre coses que sabien que no podrien fer.
 

Privatització en Benestar Social
Si la situació econòmica i les seues conseqüències per al poble d’Alboraia són molt greus, per acabar d’adobar-ho hi ha un altre tema que ens preocupa com és la possible privatització d’alguns serveis del Departament de Benestar Social. El Bloc va fer una segona pregunta per escrit sobre aquest tema en el Ple de juny: “¿l’equip de govern està estudiant privatitzar algun dels serveis de Benestar Social? o dit d’altra forma demane a l’alcalde que desmentisca o confirme la possible privatització d’algun dels serveis de Benestar Social.” En la resposta l’equip de govern ni va desmentir ni va confirmar res. El PP va explicar que no hi havia res decidit i que havia uns problemes econòmics de l’Ajuntament i que estaven revisant/estudiant les despeses de l’Ajuntament. Que es plantejaven com solució per a donar els mateixos serveis a un cost més baix externalitzar els serveis però no privatitzar-los.
 

El Bloc esperem que açò es quede en estudis i que no privatitzen cap dels serveis de Benestar Social perquè per a nosaltres l’ús que fan de la paraula “externalitzar” simplement és un eufemisme i allò que realment volen fer és privatitzar part dels serveis socials.