El Bloc d’Alboraia denúncia que s’està incomplint el Reglament de bens de les entitats locals i s’està patint una situació de descontrol patrimonial
 

L’equip de govern del PP d’Alboraia, amb l’alcalde i Diputat Provincial Manuel Álvaro al front, no actualitza l’inventari de les propietats de l’ajuntament des de fa 10 anys. D’aquesta forma, els veïns, l’oposició i inclús els propis membres de l’equip de govern no coneixen l’estat (altes i baixes) del patrimoni municipal en aquest termini de temps.
 

La regidora de Bloc d’Alboraia Àngels Belloch comentà “la situació és molt greu perquè des de fa 10 anys s’està incomplint l’article 33 del reglament de béns de les entitats locals”. A més, la portaveu del Bloc d’Alboraia també insisteix en què l’a última actualització  de l’inventari de béns es va aprovar en el Ple de l’Ajuntament d’Alboraia del 29 de juliol de 1999, rectificació que feia referència a l’estat de l’inventari municipal referit a 31 de desembre de 1998.
 

Belloch insisteix: “segons el reglament de béns de les entitats locals la rectificació de l’inventari s’ha de verificar anualment i Alboraia no ho ha fet des de fa 10 anys. A més a més es diu que la comprovació dels béns s’efectuarà sempre que es renove la corporació i ja duem 2 legislatures sense que es revise”.
 

El Bloc considera que aquestà situació provoca una imatge de descontrol i de que l’equip de govern no sap  què propietats i en quines condicions té l’Ajuntament. “Tot açò pot tindré conseqüències molt greus per a l’Ajuntament perquè les conseqüències d’açò són una mala gestió de recursos, locals cedits a no sabem qui, manca de transparència i pot donar lloc a possibles arbitrarietats”, ha dit Belloch qui exigeix que el PP solucione la situació de desgavell.