1. En el ple d’abril vaig preguntar pel problema de l’excés de quantitat de targetes sanitàries que atenen els pediatres asignats a Alboraia. L’alcalde ens va comentar que tenien prevista una reunió sobre el tema, com està l’assumpte? 

  2. Volia preguntar-li a l’alcalde si en l’ajuntament d’Alboraia hi ha hagut algun despido improcedent? En el ple anterior ple li vaig preguntar per si hi havien fet alguna estimació/previsió dels diners que li costarà a l’Ajuntament els procediments judicials per comiats improcedents? Em va dir que quan ho sabera m’ho diria, pregaria que m’informaria perquè em puc enganyar però li puc dir que en les resolucions del mes de maig com a mínim que haja detectat hi ha 34000 euros de despesa en acords extrajudicials, o són més? 

  3. Ens agradaria saber si l’equip de govern es planteja com a ajuntament plantejar algun tipus d’al·legacions o escrit en allò que es refereix a l’exposició pública de la modificació del PGOU de València 

  4. Hi ha una sentència que anula modificació estatuts Egusa quan “recoge como actividad a desarrollar por Egusa la explotación bajo cualquier tipo jurídico de centros y superficies comerciales” El projecte del centre comercial es basa en eixa modificació dels estatuts d’Egusa, què va a fer l’equip de govern? 

  5. S’ha fet una reunió comissió escolarització, pregue ens faciliten xifres de la demanda de cadascuna de les escoles 

  6. M’han arribat comentaris que algunes activitats esportives extraescolars que es fan en centres escolars d’Alboraia amb monitors pagats per l’Ajuntament no havien fet totes les sessions per impagament als monitors, voldria confirmar la informació que m’ha arribat. 

  7. Per a quan el pla econòmic-financer i el pressupost de 2008?
  8. La vorera de l’Avinguda Orxata que hi ha junt el concessionari Citroën té una important inclinació que dificulta la circulació dels vianants, per què?