angelseleccions3.jpgPer què t’has presentat en la candidatura del Bloc?
Vaig en llista perquè duc uns anys treballant en el Bloc i vaig com a cap de llista perquè així ho ha decidit el partit.

Com valores la situació d’Alboraia?
Em preocupa molt la situació d’Alboraia, alguns ens estan fent creure que els recursos són ilimitats, amb uns pressupostos inflats i amb forts riscos econòmics pel poble. Des del Bloc davant d’aquesta situació hem plantejat un contenciós administratiu als pressupostos de 2007. Com deia els recursos no són ilimitats, la política consisteix en prioritzar aquelles coses que són fonamentals per davant d’aquelles que no ho són tant. Ací pareix que a Alboraia lliguem els gossos amb llonganisses…Estic molt preocupada per la viabilitat econòmica del poble.

Si el Bloc governara què farieu respecte al conveni del trasllat del centre comercial de Saplaya? Com hem manifestat en diferents ocasions estem en contra del projecte i s’haurien de plantejar alternatives per acabar amb aquest conveni. El conveni és un altre dels perills que sobrevolen el nostre poble. No sabem en molts aspectes fins on ens lliga, hi ha conseqüències econòmiques que l’equip de govern no ha valorat. Hem de tindre en compte que no hi havia informe d’intervenció fins que el Bloc ho va dir en les seues al·legacions. El Bloc hem decidit que enfront d’aquestes situacions calia passar a l’acció. El poble ens estava demanat accions concretes contra les barbaritats del PP i per això hem denunciat el pressupost de 2007 i ara denunciarem el conveni amb Alcampo.

Quines són les mancances més importants d’Alboraia ara mateix?
Alboraia des de fa anys està tenint problemes per a escolaritzar als seus xiquets. És molt important augmentar l’oferta de places de l’ensenyament públic. Un altre problema és la manca de transparència de la gestió municipal, on és possible que l’equip de govern del PP cree una empresa pública municipal i que s’enterem per la publicació del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Un tema que mai s’ha de perdre de vista és l’atenció de les persones més desafavorides. Una asignatura pendent és l’atenció a les persones majors. Però no només amb un centre de dia o una residència, que són molt imporants, sinò també en què el poble siga més accessible i còmode per a ells, en aquest sentit és fonamental la lluita contra les barreres arquitectòniques.

Com veu voste la gestió de l’Ajuntament en l’última legislatura?
Valore la gestió de l’equip de govern del PP molt negativament perquè com ja he dit considere que està asumint operacions de risc econòmic. A més a més la gestió no està sent transparent sobretot allò que es refereix a l’empresa pública Egusa.

L’equip de govern del PP ha intentat marcar l’agenda política del poble amb l’hipotètic soterrament de vies durant 4 anys, què opina voste sobre el tema?
El Bloc sempre ho hem dit, obres d’aquesta magnitud no es pot fer que les cofinancien les corporacions locals. Estem farts de veure com el PP es gasta diners en grans events (Terra Mítica, Copa Amèrica, etc) i no inverteixen en infraestructures necessàries com per exemple escoles públiques, més hospitals, aplicar més programes de benestar social.

Quin és el model de poble que a voste li agradaria?
Un poble agradable per a viure, on els preus de l’accés a la vivenda foren més raonables, on tots els estudiants tingueren garantit l’accés a una plaça en un centre escolar, on no hi haguera barreres arquitectòniques. Un poble que, com hem dit en reiterades ocasions, siga «per a viure» autènticament, on les actuacions públiques foren transparents.