tomas-i-valiente.JPGEl Bloc ha denunciat que la Plaça Tomàs i Valiente no ha quedat com estava previst en el plec de condicions del projecte. Entre d’altres, hem de parlar dels dos grans  blocs de ciment que hi ha en la superficie. La regidora Àngels Belloch, en el Ple va demanar que s’intente augmentar la seguretat en la Plaça, donat que la font està soterrada respecte al nivell de la Plaça i hi ha el risc que algú caiga dins. Caldria buscar una fórmula respectuosa amb el monument i la plaça que garantira la seguretat.