El primer pas del PP ha sigut modificar l’ús del sol en què se situa Alcampo, en el Ple del 27 de juliol. Tindrem edificis de 30 plantes que aniran enfront de la mar i de l’ermita dels peixets. El Bloc va exigir la retirada d’aquest projecte (PRI de Saplaya) en les seues al·legacions perquè entenem que no s’ha previst els serveis necessaris per a la nova població, ni hi ha Vivendes de Protecció Oficial previstes. Altres motius de la nostra oposició són que no s’ha calculat la suficiència de la xarxa d’abastiment d’aigua potable, tampoc l’evacuació d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram, ni la suficiència de capacitat de la xarxa d’evacuació de pluvials. Tampoc es resol l’excés de volumetria existent a Saplaya i que va ser provocat pel PP amb una modificació del PGOU anul·lada posteriorment per una sentència judicial.
 

Al Bloc ens preocupa que l’alcalde no sap els diners que es gasta en campanyes publicitàries, o no vol dir-ho. Respon amb evasives a les preguntes del Bloc sobre quants diners s’han gastat en les campanyes del soterrament de vies o el trasllat d’Alcampo. I a més, ens remet a Egusa, com si Egusa no formara part de l’estructura de l’Ajuntament. La gran qüestió és saber quina és la raó de l’actitud de l’alcalde, una raó pot ser que si ho saberem, segur que el veïnat posaria el crit en el cel per la quantitat gastada i que no ha sigut utilitzada per a coses de més profit.
 

   Però l’ombra d’Egusa és allargada i ho tapa tot. En el mes de setembre ens hem enterat pel BOE que EGUSA va constituir una nova societat limitada (Alboraia Nou Centre Comercial) en febrer de 2006. Fa uns mesos es va realitzar una junta general d’Egusa en què no ens van informar del tema. Algú veí es preguntara i tot açò en què m’afecta? En què la nova empresa ha fet una licitació per valor de 7 milions d’euros per a buscar una empresa que gestione el futur centre al que es traslladaria Alcampo i que estaria situat en la partida d’horta Vera. La situació afecta al veïnat perquè els diners de la licitació i els necessaris per al funcionament de la nova societat limitada, els posarà el poble d’Alboraia.
 En cap cas han justificat la necessitat de la creació d’aquesta nova societat limitada perquè la seua primera actuació és adjudicar els serveis a un altra empresa i açò ho podria fer EGUSA. Açò implica incrementar les despeses, més necessitats de personal i càrrecs, etc. Amb tanta empresa, l’alcalde intenta amagar del control i fiscalització de l’oposició la seua gestió opaca, és a dir, intenta que els representants legítims dels veïns i les veïnes no puguem conéixer el que està fent, com i per què. 
 

    Per acabar, aprofitem l’ocasió per a demanar al PP que fomente entre el veïnat la gestió responsable dels residus i l’ús de l’ecoparc municipal. Creiem que cal més campanyes informatives per exemple sobre l’ecoparc o la separació selectiva, i no sobre coses que l’equip de govern no ha realitzat.

Àngels Belloch i Aguilar