Sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Alboraia.
Dia: 11 de juny de 2012
Hora:20:30 h.
Lloc: Saló de sessions
Ordre del dia
1. Assumptes dictaminats per la comissió informativa de territori.
1.1. Denúncia dels convenis de col•laboració en matèria de gestió cadastral per a la seua extinció
2. Assumptes dictaminats per la comissió informativa econòmica
2.1. Inici revisió d’ofici “confort letters” per a declarar la seua nul•litat (expedient 2/2012)
2.2. Inici revisió d’ofici contractes arrendament amb EGUSA per a declarar la seua nul·litat (expedient 10/2012)