Ple ordinari dilluns 30 de maig de 2011 a les 20:30 hores:

1. Part Resolutiva

1.1. Assumptes dictaminats per la comissió informativa administració general

1.1.1. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança de terrasses i vetladors

1.2. Assumptes dictaminats en la comissió d’hisenda i empreses públiques

1.2.1. Modificació de crèdits extraordinari EX 7/2010

1.3. No aprovar definitivament el Pla d’ocupació, la relació de llocs de treball i la plantilla de personal, renunciant a l’expedient de regulació d’ocupació

1.4. mocions

2. Part de control

2.1. Donar compte de les resolucions número 633 a 1144/2011

3. Precs i preguntes