Precs i preguntes del Bloc en el ple ordinari de setembre de 2010

  1. Els veïns ens comenten que la llum que s’ha instal·lat recentment en el carril bici des de la casa de cultura fins al final del terme municipal d’Alboraia no va per la nit. Els veïns volen saber què passa. Si no s’encén com a mesura d’estalvi o què. Eixa zona és molt transitada. També passa el mateix amb llums del camí que va des del carrer Almàssera a l’apeadero que ha substituït a l’estació del poble i que continua per darrere el cementeri. La pregunta és la mateixa que en el cas del carril bici. Les llums haurien de funcionar.

  2. Les indicacions per als conductors per a anar a Tavernes Blanques des del centre històric són molt deficients, és a dir que la gent que no és del poble o gent que encara siga del poble no es coneix el camí ho tenen difícil. Volem que ho senyalitzen bé.

  3. Clavegueram Centre històric. En el ple de juliol comentàrem que els veïns del centre històric havien rebut el 28 de juny de 2010 una notificació per la qual se’ls indicava que havien de fer la connexió al clavegueram en 3 mesos. En aquella ocasió els comentàvem que els veïns demanaven una pròrroga perquè els mesos de l’estiu són uns mesos complicats per a fer obres i també que ens havien preguntat si els podria afectar la modificació de la LLei urbanística valenciana per la qual les reformes i obres menors en les vivendes no necessitaran llicència. Per allò que hem sabut hi ha una pròrroga, volem reiterar que pensem que s’ha d’informar als veïns de la dita pròrroga i d’altres aspectes. A banda els veïns ens comenten si des de l’equipd de govern/ajuntament es coordinarà les obres del mateix carrer per a què no s’haja d’obrir el carrer en diferents ocasions. Una altra pregunta que preocupa al veïnat és que no entenen com sel’s diu que han de pagar la connexió més allà de la clau de sa casa, la gent pensa que allò normal seria que pagaren la connexió fins a la clau (es a dir l’interior de sa casa)

  4. Els veïns dels carrers Benaguasil; carrer Joan Baptista Basset i carrer metge llistar estan preocupats per una grua que hi ha des de fa mesos en un solar situat en el carrer Benaguasil. Ens agradaria saber per què no es retira la grua i si s’obliga a l’empresa a fer el manteniment corresponent. A més ens agradaria comentar/propasar que si seria possible que eixe solar poguera habilitar-se com a aparacament públic i llevar tota la brossa que hi ha.

  5. Ens agradaria saber quan els usuaris del Centre de dia Sant Cristòfol tornaran al centre de Rei en Jaume i tindran les mateixes prestacions que tenien abans de juliol.

  6. Alguns veïns ens comenten que demanaren la devolució de la quantitat econòmica d’una llicència urbanística que no els concediren i que després de 3 mesos encara no els han fet la dita devolució. Pensem que en aquests moments de crisi i en qualsevol moment per respecte al veïnat s’hauria de fer aquestes devolucions en un temps més curt.

  7. Hem rebut queixes de persones de la partida de Vera que ens indiquen que estan amb el contenidor trencat des de fa 2 anys i que en l’estiu (quan per climatologia i quantitat de gent que hi ha a l’horta és més necessari una recollida habitual) la recollida es feia una vegada per setmana. També l’entrada a la carretera que duu al Molí i de la Gamba està en males condicions.