1. Donar compte renúncia de la regidora Maria Dolores Algaba Pujades

2. Part resolutiva

2.1. Assumptes dictaminats en Comissió Informativa d’Hisenda i empreses públiques

2.1.1. Aprovació inicial i sometiment a informació pública de la modificació pressupostària 9/2010.

2.1.2. Aprovació inicial i sometiment a informació pública de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa d’aigua potable.

2.1.3. Aprovació inicial i sometiment a informació pública de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram.

2.2. Assumptes dictaminats per la comissió informativa d’urbanisme

2.2.1. Al·legacions al pla d’acció territorial de l’Horta