DOCV número 6242 del 9 d’abril de 2010

Conselleria d’Infraestructures i Transport

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2010, de la Direcció General d’Obres Públiques, per la qual s’aprova definitivament la modificació de traçat del projecte de construcció: Clau 31-V-2026(5). Nou accés nord al port de València. Fase I: barranc de Carraixet-Universitat Politècnica (València). [2010/3298]