L’anunci en el BOP marca el període per a fer al·legacions (30 dies a comptar des del dia següent a la publicació). Aquest reglament és molt important per als veïns d’Alboraia perquè regula la relació entre els usuaris i l’empresa que dóna el servei d’aigua potable (a hores d’ara Aqualia). Pensem que és important que els veïns siguen coneixedors d’això per si consideren necessari fer al·legacions individualment o des de les associacions de veïns. Si voleu comentar-nos alguna cosa sobre aquest tema o qualsevol altre teniu a la vostra disposició el nostre correu electrònic bloc@blocalboraia.info o el telèfon de la regidora 669 930 945 (Àngels Belloch) 

BOP número 275, de fecha 19/11/2009. Página 149. Sección Municipios
Anuncio del Ayuntamiento de Alboraia sobre publicación inicial del reglamento de servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.