La comissió encara no s’ha celebrat però abans del 5 de cada mes hem d’entregar l’escrit amb els temes que s’han de tractar en la comissió. A continuació teniu l’escrit del Bloc.La inclusió dels següents temes en l’ordre del dia de la pròxima Comissió de seguiment i control corresponent al mes de novembre de 2009:

 1. Prec. En l’apartat de la plana web municipal referida a les societats municipals s’incloga la informació referida a la nova empresa Crida, es a dir, que estiguen disponibles els estatuts i la composició del Consell d’Administració. El Bloc ja ho ha demanat per registre d’entrada però reitera la petició perquè aquesta informació encara no està en la plana d’internet de l’Ajuntament.
 2. Pregunta: Ens agradaria que ens informaren oficialment quina és la situació d’intervenció. Hi ha nou interventor? Qui és? Per a quant de temps?
 3. Prec: En la plana web municipal, en l’apartat Ajuntament, altres entitats, aparega la composició del patronat i els estatuts de la Fundació de l’Horta.
 4. Prec. Els veïns i veïnes s’han queixat per raons de seguretat  i de molèsties perquè els camions de les obres van amb materials i no van tapats, no van coberts i això quan van per zones habitades i amb vianants. Preguem s’eviten aquestes situacions.
 5. Pregunta-prec: Educació: Escola Oficial d’Idiomes de València a Alboraia. Volem saber (ja preguntàrem en la comissió de juliol, setembre i octubre de 2009): Còpia del conveni, acord per escrit entre l’escola oficial i l’Ajuntament que marque les obligacions i drets de cadascuna de les parts
 6. Prec: En el creuament entre San pancraci i Botànic Cabanilles, les passarel·les vianants són insuficients, no cubrixen tot el trajecte que ha de fer el vianant, hi ha tros que s’ha de fer per terra sense igualar. S’habilite el millor posible el pas per als vianants en general i en especial per a les persones amb mobilitat reduïda.
 7. Prec: Hi ha un fanal en el carrer Pintor Peris Aragó enfront de Mercadona que no té la tapa corresponent en el seu tronc. Fa un temps els veïns veren com el forat era tapat amb un cartró i una cinta aillant i despres de les pluges el forat ha quedat descobert. Preguem se tape el forat correctament amb la tapa corresponent per a seguretat.
 8. Prec: Semàfors Avinguda orxata. Els veïns es queixen de què continuament estan fora de servei i que creuar l’avinguda “és jugar-se el tipo”. Pregaríem que s’evitarà la situació per la qual continuament els semàfors estan fora de servei.
 9. Prec: se solvente la situació de les rampes de les voreres dels carrers pròxims a la Plaça Tomas i Valiente. Com són carrers nous i no es tornaran a fer en molt de temps, si no se solventa específicament el tema de les rampes els ciutadans no podran resoldre el seu problema perquè eixos carrers no es tocaran en temps.
 10. En la darrera comissió d’octubre ens van comentar a la pregunta del Bloc “En novembre 2006 una dona de la zona de Divino de Maestro va entrar en coma quan es dutxava. En diferents moments es va comentar al veïnat que es faria revisió de la qüestió elèctrica. Ens agradaria saber com està. L’última vegada que parlàrem del tema en una comissió de seguiment ens van dir que es comprometrien a insistir sobre el tema a la Conselleria. Volem saber: quines gestions han fet al respecte? Quan es preveuen les revisions?” que la Conselleria no han respongut i que mancava saber les gestions concretes que haguera pogut fer el regidor sr Cabo.

Ens agradaria saber si Vicent Cabo ha fet alguna gestió personalment. A més reiterem la nostra petició de què es facen gestions davant de la Conselleria corresponent perquè  es faça allò que es va prometre (revisions).

 1. Pregunta: Educació: EPA. Volem saber si s’ha signat un conveni amb la Conselleria i si s’haguera signat voldríem una còpia d’aquest.
 2. Polígon industrial col·lectors, volem saber si ja estan fetes les connexions als col·lectors.
 3. Volem saber l’estat de les obres del Pla estatal i de l’autonòmic i quan es preveu la finalització en cada cas
 4. Patacona. En els seu moment preguntàrem i demànarem que es respectara el monolit dedicat al General Basset que hi havia abans de les obres. En el seu moment l’equip de govern ens va dir que respectarien el monolit. De moment les obres sembla que s’estan acabant i el monolit no ha sigut reposat. Demanem que es repose el dit monolit.
 5. Patacona. Els veïns manifesten que l’eliminació dels passos elevats (badenes) fa que la velocitat del trànsit haja augmentat espectacularment i els vehicles no respecten els passos de vianants. Volem saber quina solució plantegen a aquest problemsa d’inseguretat. També ens agradaria saber l’import del contracte d’eliminació dels badens a Patacona, Avinguda Mare Nostrum i carrer Blasco Ibáñez, com es feu l’adjudicació i quina va ser la publicitat?
 6. Santa Bàrbara. Els veïns continuen manifestan que els semàfors dels camins d’horta són menys útils si els conductors no els respecten quan circulen des de Saplaya o des d’Alboraia per la via principal. Preguem atenció especial en aquesta zona per a evitar possibles accidents.
 7. En diferents ocasions hem demanat la il·luminació del carril bici (com a via de vertebració del nostre poble i de la comarca) però també som conscients que el pas del carril bici pel Barranc del Carraixet és una zona sensible per la presència de fauna en el Barranc. Ens preocupa l’impacte que puga tindre la il·luminació en la zona del Barranc. Ens agradaria saber si ¿Hi ha algun informe d’impacte ambiental dels tècnics de l’Ajuntament que s’exprese sobre la conveniència o no d’il·luminar les vores del Barranc, la forma en què s’ha de fer? Si no existeix el dit informe, pensem que seria important i recomanable que la tècnic de medi ambient municipal fera un informe sobre l’impacte de la il·luminació del carril bici al seu pas pel Barranc.
 8. Prec. En altres ocasions hem demanat l’accés al Lotus i se’ns ha indicat que no era convenient habilitar l’accés en portàtils o ordinadors externs al sistema de l’Ajuntament. Ara que tenim despatx amb ordenador, demanem que puguem tindre accés al Lotus des dels ordinadors dels despatxos. També volem demanar que els despatxos estiguen tancats per a evitar alguns problemas com poden ser ús indegut dels sistemes Informàtics i telèfons per part de persones alienes als grups municipals.
 9. Bar de la Casa de la Cultura. Qui du la gestió ara? Es farà un nou concurs? Ús futur del bar? Proposta: podria ser interessant la possibilitat de cessió de l’espai a les associacions del poble per a fer activitats fins que s’adjudique de nou el bar.