Sessió ordinària del Ple: dilluns 28 de setembre a les 20:30 hores

Volem destacar d’aquesta sessió plenària el punt “Aprovació definitiva de la modificació del Reglament d’ús del valencià” que significa la desaparició de l’Oficina de Promoció. Aquesta aprovació definitiva representa que l’equip de govern del PP desestima les al·legacions del Bloc en què demanàvem que el Reglament es quedara com estava i l’Oficina continuara funcionant. Si algú té interés en conéixer les nostres al·legacions li les podem enviar per correu electrònic.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
 

Dilluns 28 de setembre de 2009 a les 20:30 hores
 

Saló de sessions
 

Ordre del dia
 

A.    Part resolutiva
I.                   Aprovació acta anterior.
II.                Assumptes dictaminats per la Comissió informativa d’assumptes resolutius
2.1.Aprovació acord col·laboració entre el Ministeri de l’Interior i l’Ajuntament d’Alboraia en materia de seguretat
2.2.Aprovació definitiva de la modificació del Reglament d’ús del valencià
2.3.Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal taxa servei Escola Permanent d’adults (EPA)
2.4.Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
2.5.Aprovació forma gestió pavelló cobert i pista exterior Ciutat de l’Esport
III.             Mocions
B.     Part de control
I.                   Control i seguiment de la gestió pel ple
I.1. Donar compte de les resolucions núm 1652 a 2186
C. Precs i preguntes

Arxivat en: Noticies, Plenaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *