El proper ple serà el dilluns 30 de març a les 20:30 hores

Ordre del dia

A. Part resolutiva

I. Aprovació acta núm 2 de dia 23 de febrer de 2009

II. Assumptes dictaminats en la comissió informativa d’assumptes resolutius

     II.1. Aprovació modificació acord concessional residència  

     Ballesol

     II.2. Composició renovació consell escolar municipal

     II.3. Aprovació del reglament regulador de la prestació del

     servei municipal de retirada de vehicles de la via pública del

     terme municipal d’Alboraia

     II.4. Sometiment a informació pública del pla de reforma

     interior del centre històric

III. Mocions

B. Part de control

I. Control i seguiment de la gestió pel ple

     I.1. Donar compte de les resolucions núm. 271 a 502 de

     2009

C. Precs i preguntes

 

Arxivat en: Noticies

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *