Si desitges més informació: bloc@blocalboraia.info 

 1. Proposta: neteja brossa solar que hi ha al costat C.P. Ausiàs March sense carrega per als veïns de la finca i que ho fera la brigada municipal. Els veïns del solar ja han tingut moltes despeses a més a més si l’escola no s’ha traslladat és responsabilitat de l’equip de govern. L’Ajuntament és responsable de què l’escola encara estiga ahí.    2. Vull saber si de la mateixa manera que han pujat epa i tallers plàstics (30 euros matrícula i 103 euros classes) i com ja reconegué l’equip de govern la intenció de privatitzar alguns serveis de benestar social. En eixa línea vull saber si aquestes mesures afectaran al Taller Món Gran, fins ara 30 euros anuals (matrícula), faran com l’epa de cobrar-los 300 o 400 euros a l’any, o al mes.
  3.      Com va la matriculació de l’EPA? ja saben si hi hauran subvencions o no i quins seran els criteris perquè durant la matrícula la informació ha sigut nul·la. Manifestem el nostre malestar si hi ha subvencions, la política de subvencions s’ha de caracteritzar per la transparència i la publicitat, a més a més s’ha de saber de l’existència de les subvencions abans de la matriculació
  4.      Reducció de la plantilla de policia, diners que deu l’ajuntament als policies, seguretat de l’alcalde i dels funcionaris de l’ajuntament. Oficialment no sabem res però es parla de reduir la plantilla en uns 10 agents
  5.      Pregunta-prec: ¿pensen empalmar el carril bici de l’Avinguda Ausiàs March amb el carril bici (senyalitzar i coses d’aquestes, semàfors, passos zebra senyalització horitzontal i vertical) de la via xurra, i el nou de l’estació Palmaret fins a la rodona de Germans Machado?
  6.      Palmeres polígon industrial, camí de les vinyes, mortes de set i xuxurries
  7.      ¿quines són les mesures que han pres que digueren que prendrien en setembre per a solventar problema fem contenidors desbordats?
  8.      prolongació carrer cabanyal, quan?
  9.      És un prec, en el seu moment vam fer un escrit per registre d’entrada demanant la millora de l’accés de les persones amb mobilitat reduïda al jutjat de pau. S’ha fet una intervenció per part de l’Ajuntament però sembla que la rampa que s’ha fet en el registre civil no és ni la més idonia per a facilitar l’accés ni la més adient per a la importància de la institució (registre civil-jutjat de pau)
  10.  En el ple d’octubre de 2007, compra de Vera, retardament un any. Ara ha passat l’any, com està el tema? En el seu moment ens digueren que les opcions de compra signades eren un 30 per cent. Si no es compren els terrenys, l’ajuntament i el poble pedrem els diners que s’avançaren en les opcions de compra