El preu de l’escola d’estiu puja més d’un 40 per cent respecte l’any 2007
 

 L’increment del preu perjudica sobretot les famílies nombroses i amb menys recursos

El preu de l’escola d’estiu a Alboraia ha pujat més d’un 40 % respecte l’any 2007 i a més la d’Alboraia és una de les escoles d’estiu més cares de l’Horta Nord. El preu general ha passat de 90 a 145 euros a Alboraia; i si el xiquet/a utilitza el servei de menjador el preu s’ha incrementat de 160 euros l’any 2007, a 230 o 266 euros en 2008. Aquesta diferenciació entre 230 o 266 depén del centre escolar en què este matriculat el xiquet/a.
 

Amb aquests preus molts pares i mares es repensen matricular els seus fills i filles. L’escola d’estiu és una necessitat per poder conciliar la vida familiar i laboral quan els xiquets ja no van a l’escola i per això no podem entendre perquè Alboraia és un dels pobles amb les matrícules més cares. I  no sols això, tampoc es valoren factors que sí que es consideren en altres pobles i que ajudarien les famílies. Es tractaria d’oferir la possibilitat de matricular els xiquets per quinzenes, fer descomptes a les famílies que matriculen més d’un fill, tindre en compte la renda o plantejar una política de beques pública i transparent per a les famílies amb menys recursos.
 

Si comparem els preus, veiem com a Museros l’escola d’estiu val 45 euros pel primer xiquet i 35 pel segon encara que els preus de les excursions van a banda i no hi ha servei de menjador. En el cas de Godella (es pot matricular per quinzenes) el preu del mes és 145 euros pel primer xiquet, 125 pel segon i 100 pel tercer germà i succesius, a banda van els preus de menjador (mes sencer 115 euros) i de picina (38 duros mes sencer). Sobre Meliana no tenim informació sobre menjador, però el preu d’un xiquet per quinzena són 40 euros, si són 2 germans són 70 euros i en el cas de tres germans puja a 90 euros. A Bonrepòs i Mirambell la matrícula de tot el dia incloent el menjador és de 135 euros per als veïns del poble i de 240 euros per als no veïns. A Massalfassar, sense servei de menjador, el preu és de 80 euros o de 64 si van 2 germans o és família nombrosa.
 

Aquestes dades que els hem oferit confirmen que a Alboraia l’equip de govern continua errant en la seua política d’inversió. Atendre les necessitats de les persones amb menys recursos i fer una distribució justa de la riquesa és exactament el contrari del que ací es fa. D’altra banda, el Bloc pensa que la pujada dels preus de més d’un 40% és deguda a la situació pròxima a la bancarrota de l’ajuntament. El PP s’ha encarregat d’intentar fer creure al veïnat que els seveis no costen diners, però la realitat demostra dia rere dia que açò no és així. I quan s’han d’establir mesures per ajudar les rendes més baixes o les famílies nombroses, aspecte que hauria de ser prioritari, el PP mira cap a una altra banda.
 

En altre ordre de coses veiem amb preocupació com l’equip de govern del PP d’Alboraia no actualitza l’inventari municipal de béns des de l’any 1999. Açò representa un incompliment del Reglament de béns de les entitats locals i una situació de descontrol patrimonial. Els veïns i la corporació municipal no coneixem l’estat (compres i vendes) del patrimoni municipal. La conseqüència és una mala gestió de recursos: locals cedits a no sabem qui, manca de transparència, possibles arbitrarietats… El Bloc ja ha demanat per escrit que l’equip de govern prenga les mesures necessàries per a solucionar aquest desgavell.
 

Per acabar volem felicitar les diferents entitats socials, culturals i esportives que animen la vida associativa a Alboraia i que durant juny han acabat el curs. De la mateixa forma també volem felicitar les festes a tot el veïnat, a aquells que les passaran treballant a les casetes de les seues associacions i aquells que participaran en les diferents activitats organitzades.
 

Finalment, volem recordar que si algun/a veí/na està interessat/da en conéixer qualsevol aspecte de la gestió municipal, pot posar-se en contacte amb els representants del Bloc, o escriure al nostre correu. Moltes persones ho fan habitualment. Creiem en un funcionament transparent de l’administració pública, i per això continuarem informant el veïnat.