Precs i preguntes del Bloc en el ple ordinari de març

  1. Qui és el responsable del Periòdic d’Alboraia actualment? Des de fa uns números aquesta informació no apareix. Si algun veí necessita publicar un article a qui s’adreça? és voste el director sr alcalde?
  2. Quan pensen tornar a presentar un esborrany de l’ordenança de contaminació acústica? Els veïns continuen tenint problemes amb els sorolls i l’ajuntament no té ordenança perquè vostes no l’han preparada
  3. En el darrer ple voste va dir que en març pagarien les subvencions/ convenis associacions del poble (ong, associacions culturals, associacions juvenils, associacions esportives) de 2007 que encara no s’havien pagat. Sabem que encara no s’ha fet efectiu el pagament total. En alguns casos s’ha fet un pagament parcial. Hi ha algun problema de liquidesa?
  4. Que sapiem només hi ha contenidor de recol·lecció selectiva de l’oli utilitzat al mercat i a l’ecoparc, per a quan contenidors a Patacona i Saplaya
  5. Els contenidors, sobretots els grocs de plàstic, sempre estan plens, saturats,desbordats (així es veu en mitjans de comunicació i foros d’internet). Des de fa temps denunciem la situació i vostes s’hauran donat compte que o la freqüència o el nombre de contenidors no és suficient, per a quan una solució? Els contenidors soterrats encara no funcionen però suposem que si s’estarà pagant el renting.
  6. Respecte al soterrament de vies, en la zona d’afecció hi ha alguns arbres amb dimensions i edat considerables, què pensen fer? per què en el cas de part de Canonge de Julià els arbres es van tallar?.
  7. Com està la situació de la granja d’animals que hi ha junt el molí de l’ascensió? han trobat una solució a la problemàtica de trasllat i  reubicació dels animals?. També m’agradaria saber si són conscients que en la vivenda annexa a la granja, el molí de l’ascensió, hi ha un molí del segle XVIII situat sobre la séquia de la Riquera que entenem que té un valor patrimonial
  8. Ens agradaria saber si s’ha produït una paralització d’algunes de les obres en el Pai Vera 2 de patacona i com podria afectar açò a la previsió d’ingressos de l’ajuntament
  9. Fa 2 mesos el Bloc va presentar per registre d’entrada algunes propostes per a millorar la circulació en els alguns camins i circumvalacions. En concret l’encreuament del carril bici amb la rodona del camí fondo, el camí del barranc i altres coses. Quan pensen donar una resposta a aquestes propostes ?
  10. C.P. Ausiàs March. Respecte la sentència que ha llegit l’alcalde entenem que representa que totes les actuacions fetes per a l’adquisició dels terrenys per al nou C.P. Ausiàs March són nul·les de ple dret. Preguntem: com pensen vostes que afecta la sentència a la construcció del nou centre educatiu?
Arxivat en: Noticies

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *