El ple ordinari se celebrarà el dijous 28 de febrer

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE
Dijous 28 de febrer de 2008
20:30 hores
Saló de sessions
 

Ordre del dia
 

1. PART RESOLUTIVA
1.1.-Acta num. 18 de 27 de desembre de 2007
1.2.-ASSUMPTES DICATAMINATS PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GESTIÓ I PROMOCIÓ
1.2.1.- Aprovació inicial ordenança aigüa potable.
1.2.2.- Aprovació inicial ordenança clavegueram.
1.2.3.- Concertació operació de crèdit a curt termini.

1.2. MOCIONS
 

2.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE.
2.1.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS NÚM. 172  A 453/08. 
 

3.-PRECS I PREGUNTES.

Arxivat en: Noticies

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *