sanitat.jpg– En col·laboració amb l’administració competent i responsable dels centres de salut, intentar millorar la ratio facultatius-pacients en els casos que siga necessari i millorar equipaments-dotacions (exemple atenció pediàtrica)
– Potenciar el consell local de sanitat
– Dotar a Alboraia d’una ambulància medicalitzada 24 hores
– Controlar rigorosament la contaminació ambiental, sorolls, vehicles, platges, aigua, etc.

– Programar campanyes de prevenció de determinades malalties, tant en l’àmbit escolar com fora d’ell
– Supervisar els plans de vigilància de normatives i actuacions de salut pública establertes per altres institucions (comarcals, autonòmiques, provincials, etc.)
– Controlar  l’ocupació de les vies públiques per tal d’evitar accidents laborals i protecció de les obres perquè no afecten els vianants
– Vigilar la habitabilitat i higiene de les vivendes