El Bloc ja va adreçar escrits denunciant la situació a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en gener i març de 2006 

El Bloc ja va denunciar en 1996 la contaminació en el barranc. El PP en l’ajuntament  tampoc ha posat mitjans per evitar-la 

El Bloc Nacionalista Valencià d’Alboraia denuncia l’abandonament i contaminació que pateix el barranc del Carraixet al seu pas per Alboraia. El motiu és que algunes de les sèquies d´Alboraia continuen vessant al barranc, i per tant embrutant el llit sense que les administracions públiques (Confederació Hidrogràfica i equip de govern del PP) hagen posat cap solució fins ara. Plàstics i botelles s’acumulen en diversos punts del barranc. També es pot veure algun carret de la compra d’un supermercat, caixons o algun contenidor de fem en el fons del Barranc. 

El més important focus contaminador, fins ara és el sifó de la sèquia de la Riquera. Allí cauen i formen un muntó aquests materials, vessats directament, o bé, la immensa majoria, procedents de la sèquia de la Riquera, la qual pertany a la comunitat de regants de Rascanya. I queden en contacte amb un ecosistema com el fons del barranc, amb la seua fauna i flora pròpia (canyar de barranc, garses, polles d’aigua), i també en contacte amb l’aigua. A més, es crea un important efecte de degradació visual en un lloc molt visitat pels alboraiers i veïns d’altres localitats de la comarca. 

 

Sembla que de res han servit les continues denúncies que des de fa més de 10 anys realitza el Bloc d’Alboraia. Sembla que l´administració responsable d’aquest tema, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, oblida les seues competències en matèria de conservació de rius i zones humides. Tampoc l’equip de govern del Partit Popular ha fet tot el que està en la seua mà com per a evitar els vessaments i condicionar el barranc per a gaudi públic. Esperem que algun dia es realitze la neteja de residus sòlids (botelles, plàstics, carrets de la compra, etc) i es prenga les mesures preventives necessàries per evitar que els abocaments continuen.