El Bloc d’Alboraia denuncia que en els carrers del Grup Pintor Sorolla les plaques dels carrers es poden col·locar millor. Qualsevol persona que circule en vehicle i no conega el nom dels carrers, trobarà autèntiques dificultats per a localitzar les plaques, ja que aquestes estan col·locades en la  mateixa paret del sentit de la circulació, tal i com se’ns ha fet constar al Bloc. El més normal seria que les plaques estigueren enfront.