Moció per a organitzar uns actes en memòria de la II República a Alboraia

Àngels Belloch i Aguilar, en nom i representació del col·lectiu del Bloc Nacionalista Valencià i actuant com a portaveu del grup municipal Bloc Nacionalista Valencià-Esquerra Verda, presenta per al seu debat i aprovació, si escau, la següent MOCIÓ:
La II República Espanyola, proclamada el 14 d’abril de 1931, és un període històric recent que va provocar importants i nombrosos progressos a la societat espanyola en general i al nostre poble en particular. De fet, es va produir un acostament sense precedents entre l’Espanya del moment i els països europeus més desenvolupats.
En el cas d’Alboraia, la II República va suposar un important procés d’avanç i modernització social i política en tots els sentits. La preocupació per l’educació (es va programar escoles tant al municipi com a l’horta), l’inici de la construcció del clavegueram urbà, l’asfaltat i il·luminació dels principals carrers i camins del municipi, la democratització de la vida pública o l’assistència social als més desafavorits… són només algunes fites que es van iniciar en aquest període i han continuat fins als nostres dies.
El coneixement d’aquest període està sent demandant per un sector molt important de la ciutadania, independentment de la seua filiació política. Cal recordar que a la II República va haver-hi governs de dretes i d’esquerres. Aquest interès per la II República ha derivat en què les instituciones públiques, replegant eixe sentir de la ciutadania, estiguen duent a terme distintes actuacions encaminades al millor coneixement del període.
Per exemple, l’Ajuntament d’Alcoi està musealitzant alguns dels refugis antiaeris que es construiren durant el període; l’Ajuntament d’Orihuela ha preparat un itinerari amb les rutes del poeta republicà Miguel Hernàndez i l’any 2003 va crear la Casa Museo Miguel Hernández; l’Ajuntament de Sagunt ha fet moltes exposicions referides a aquest període.  
Aquestes, i altres actuacions, ens demostren l’interès dels valencians i la dels alboraiers per la II República. El BLOC pensa que l’Ajuntament d’Alboraia ha de sumar-se als ajuntaments i institucions que estan estudiant i divulgant les circumstàncies del període. No cal recordar que uns i altres estan governats actualment per partits de molt distint signe polític.  
En el nostre poble, segons els treballs publicats i les consultes que ha fet el BLOC, la II República va posar en marxa els fonaments de la societat de la que hui gaudim. Van ser huit anys, entre 1931 i 1939, en què Alboraia va ser un poble que va tindre un protagonisme important en el conjunt de l’Horta. Juli Just, ministre d’obres públiques amb el govern de Largo Caballero i posteriorment ministre en l’exili, va ser veí del nostre poble i també, a principis del segle XX, Vicente Blasco Ibáñez va estar amb els nostres avantpassats.
Aquesta memòria republicana, pregonada des del respecte a qualsevol altra opció política, pensem que ha de ser recordada i homenatjada, ara que han passat 75 anys. Homenatjada perquè els últims testimonis d’aquell període, els homes i les dones que vivien en els anys 30, van desapareixent. També creiem que s’ha d’organitzar aquest acte perquè aquestes persones mereixen un reconeixement en vida, com també el mereixen algunes altres que ja ens han deixat. De fet, el nostre poble, ja té alguns carrers que donen fe d’aquesta memòria: Juli Just o Blasco Ibáñez.
Per tot el que s’ha exposat, el BLOC d’Alboraia proposa al PLE:
1                   Fer partícep Alboraia dels valors més importants que va pregonar la II República, com són la igualtat, la llibertat i la solidaritat.
2                   Nomenament d’una comissió formada per tots els grups municipals perquè s’encarregue l’organització dels possibles actes.
3                   Que s’investigue amb més profunditat el període entre 1931 i 1939 en el nostre poble. Es deixa damunt la taula la possibilitat d’elaborar alguna publicació o treball que s’afigga als ja existents; i que es faça una exposició sobre el període amb les principals aportacions i ensenyaments del moment.  
4                   Organitzar a Alboraia uns actes (podrien ser conferències o acabar uns treballs histórics pendents amb la participació de veïnes i veïns que encara viuen i són memòria viva d’aquest període, i totes aquelles persones que es vulguen afegir
5                   Restauració i manteniment de les escoles de Santa Bàrbara com a testimoni d’una iniciativa de la corporació municipal durant la 2ª República.

  Abril 2006
  

Moció que va ser desestimada per dos vegades.

 

Votació: PP en contra (9 regidors).

PSOE, BLOC, UV, SI i EU a favor (8 regidors)

Arxivat en: Mocions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *